เชิญชวนร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลมะขามหลวง
โครงสร้างอบต.
› รายนามคณะผู้บริหาร
› รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
› สำนักปลัด
› กองคลัง
› กองช่าง
› กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง
สถิติรายได้
ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์ม,แบบคำร้อง
› เอกสารสำนักปลัด
› เอกสารกองคลัง
› เอกสารกองช่าง
› เอกสารกองการศึกษา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.มะขามหลวง
› แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
› แผนพัฒนาสี่ปี
› ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ
› รายงานทางการเงิน
› แผนการดำเนินงาน
› รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
› รายงานการประชุมสภา
› แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
› ประกาศสอบราคา
› สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
› แผนอัตรากำลัง3ปี
   
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มะขามหลวง
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
   
 

 

   

โครงการออกสำรวจภาษีโรงเรือนและภาษีป้าย ในเขตรับผิดชอบประจำปีงบประมาณ 2559 <10/11/58>

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง จะออกสำรวจภาษีโรงเรือนและภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยมีกำหนดการดังนี้

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00 น.-12.00 น. บ้านกวน
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 น.-16.00 น. บ้านมะขามหลวง
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00 น.-12.00 น. บ้านสันคะยอม
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 น.-16.00 น. บ้านป่าจู้
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00 น.-12.00 น. บ้านต้นแก้ว
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 น.-16.00 น. บ้านร่องน้ำ
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00 น.-12.00 น. บ้านดงขี้หเล็กรายงานงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2558 <05/11/58>
เอกสารแนบ 294_312_1.pdf (1.72 MB.)ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น <21/10/58>
252_151_IMG_20151022_0002.pdf (2.66 MB.)งบแสดงฐานะการเงินและรายงานต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 <16/10/58>

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและรายงานต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558งบแสดงฐานะการเงิน 251_149_SCN_0001.pdf (5.45 MB.)แผนการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2559 <15/10/58>

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559แผนการจัดหาพัสดุประจำปีขององค์กร (ผด.2) 250_146_SCN_0011.pdf (3.69 MB.)
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5) 250_147_CCF12.pdf (700 KB.)
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ 250_148_SCN_0012.pdf (221 KB.)
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19  


 
 
Copyright © 2007-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง - http://www.makamloung.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 25 เมษายน พ.ศ. 2550