เชิญชวนร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลมะขามหลวง
โครงสร้างอบต.
› รายนามคณะผู้บริหาร
› รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
› สำนักปลัด
› กองคลัง
› กองช่าง
› กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง
สถิติรายได้
ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์ม,แบบคำร้อง
› เอกสารสำนักปลัด
› เอกสารกองคลัง
› เอกสารกองช่าง
› เอกสารกองการศึกษา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.มะขามหลวง
› แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
› แผนพัฒนาสี่ปี
› ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ
› รายงานทางการเงิน
› แผนการดำเนินงาน
› รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
› รายงานการประชุมสภา
› แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
› ประกาศสอบราคา
› สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
› แผนอัตรากำลัง3ปี
   
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มะขามหลวง
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
   
 

 

   

รายงานงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2558 <05/01/59>
เอกสารแนบท้าย 296_291_3.pdf (1.71 MB.)จดหมายข่าว กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ <05/01/59>
จดหมายข่าว 291_287_JM.pdf (295 KB.)บันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น <30/12/58>

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวงประชาสัมพันธ์บันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ประจำปีงบประมาณ 2559 วันที่ 28 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวงประชาสัมพันธ์การชำระภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 <08/12/58>
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีฯ 290_286_1.pdf (133 KB.)รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 <03/12/58>
เอกสารแนบ 295_313_2.pdf (1.81 MB.)
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19  


 
 
Copyright © 2007-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง - http://www.makamloung.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 25 เมษายน พ.ศ. 2550