เชิญชวนร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลมะขามหลวง
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างอบต.
› รายนามคณะผู้บริหาร
› รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
› สำนักปลัด
› กองคลัง
› กองช่าง
› กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง
ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์ม,แบบคำร้อง
› เอกสารสำนักปลัด
› เอกสารกองคลัง
› เอกสารกองช่าง
› เอกสารกองการศึกษา
   
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มะขามหลวง
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
   
 

 

   

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น <21/10/58>
252_151_IMG_20151022_0002.pdf (2.66 MB.)งบแสดงฐานะการเงินและรายงานต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 <16/10/58>

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและรายงานต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558งบแสดงฐานะการเงิน 251_149_SCN_0001.pdf (5.45 MB.)แผนการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2559 <15/10/58>

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559แผนการจัดหาพัสดุประจำปีขององค์กร (ผด.2) 250_146_SCN_0011.pdf (3.69 MB.)
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5) 250_147_CCF12.pdf (700 KB.)
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ 250_148_SCN_0012.pdf (221 KB.)ประชุมแผนพัฒนาสามปี(2559-2561) <16/06/58>

อบต.มะขามหลวง จัดประชุมแผนพัฒนาสามปี(2559-2561) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวงf 244_141_3ca.php (221 KB.)ประมวลกิจกรรมโครงการอบรมทำเชื้อราไตรโคเดอร์มาและบิวเวอร์เรีย <13/03/58>

วันที่ 12 มีนาคม 2558 งานส่งเสริมการเกษตร สำนักงานปลัด อบต.มะขามหลวง ได้จัดทำโครงการอบรมทำเชื้อราไตรโคเดอร์มาและบิวเวอร์เรีย โดยเลิญวิทยากรจากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ด้านอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม่ มาบรรยายให้ความรู้ทางทฤษฏีและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาและบิวเวอร์เรีย เพื่อควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคพืชและแมลงศัตรูพืช โดยไม่ใช้สารเคมี
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17  


 
 
Copyright © 2007-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง - http://www.makamloung.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 25 เมษายน พ.ศ. 2550