อบต.มะขามหลวง ได้จัดงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในวันที่ 10 เมษายน 2557 ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างอบต.
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
› สำนักปลัด
› กองคลัง
› กองช่าง
› กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
   
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มะขามหลวง
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
   
 

 

   

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2558 <23/12/57>
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง 270_181_Pa25052559.pdf (544 KB.)
เอกสารประชาสัมพันธ์ 270_182_1.pdf (2.02 MB.)
เอกสารประชาสัมพันธ์ 270_183_2.pdf (2.00 MB.)ประกาศ รายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ <21/10/57>

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง เรื่อง รายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗232_79_govenment budget.pdf (281 KB.)รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๒/๒๕๕๗ <01/09/57>
226_73_3.pdf (80 KB.)แผนพัฒนาท้องถิ่น <27/06/57>
ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ <28/03/57>

กำหนดเวลาให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพ อบต. มะขามหลวง
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14  


 
 
Copyright © 2007-2017 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง - http://www.makamloung.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 25 เมษายน พ.ศ. 2550