เชิญชวนร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลมะขามหลวง
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างอบต.
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
› สำนักปลัด
› กองคลัง
› กองช่าง
› กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
   
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มะขามหลวง
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
   
 

 

   

รายงานงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2558 <05/01/59>
เอกสารแนบท้าย 296_291_3.pdf (1.71 MB.)จดหมายข่าว กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ <05/01/59>
จดหมายข่าว 291_287_JM.pdf (295 KB.)บันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น <30/12/58>

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวงประชาสัมพันธ์บันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ประจำปีงบประมาณ 2559 วันที่ 28 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวงประชาสัมพันธ์การชำระภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 <08/12/58>
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีฯ 290_286_1.pdf (133 KB.)รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 <03/12/58>
เอกสารแนบ 295_313_2.pdf (1.81 MB.)
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17  


 
 
Copyright © 2007-2018 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง - http://www.makamloung.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 25 เมษายน พ.ศ. 2550