เชิญชวนร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลมะขามหลวง
โครงสร้างอบต.
› รายนามคณะผู้บริหาร
› รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
› สำนักปลัด
› กองคลัง
› กองช่าง
› กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง
สถิติรายได้
ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์ม,แบบคำร้อง
› เอกสารสำนักปลัด
› เอกสารกองคลัง
› เอกสารกองช่าง
› เอกสารกองการศึกษา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.มะขามหลวง
› แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
› แผนพัฒนาสี่ปี
› ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ
› รายงานทางการเงิน
› แผนการดำเนินงาน
› รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
› รายงานการประชุมสภา
› แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
› ประกาศสอบราคา
› สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
› แผนอัตรากำลัง3ปี
   
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มะขามหลวง
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
   
 

 

   

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวงเรื่องจ้างเหมางานก่อสร้างจำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <10/10/62>

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
มีความประสงค์จะจ้างเหมาก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 3 โครงการประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง 392_470_pakad.pdf (1.64 MB.)
ราคากลางโครงการที่1(1) 392_471_1.pdf (1.72 MB.)
ราคากลางโครงการที่1(2) 392_472_2.pdf (1.47 MB.)
ราคากลางโครงการที่2(1) 392_473_1.pdf (1.29 MB.)
ราคากลางโครงการที่2(2) 392_474_2.pdf (995 KB.)
ราคากลางโครงการที่3(1) 392_475_1.pdf (1.37 MB.)
ราคากลางโครงการที่3(2) 392_476_2.pdf (1.69 MB.)
ราคากลางโครงการที่3(3) 392_477_3.pdf (922 KB.)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง เรื่องจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน1โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <19/08/62>

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะจ้างเหมาก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 โครงการประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง 387_467_pakad.pdf (1.11 MB.)
ราคากลาง(1) 387_468_1.pdf (966 KB.)
ราคากลาง(2) 387_469_2.pdf (779 KB.)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง เรื่องจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ <02/08/62>
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง 385_460_pakad.pdf (1.77 MB.)
ราคากลางโครงการที่ 1(1) 385_461_1.pdf (1.53 MB.)
ราคากลางโครงการที่ 1(2) 385_462_2.pdf (1.80 MB.)
ราคากลางโครงการที่ 2(1) 385_463_1.pdf (1.51 MB.)
ราคากลางโครงการที่ 2(2) 385_464_2.pdf (1.79 MB.)
ราคากลางโครงการที่ 3(1) 385_465_1.pdf (1.53 MB.)
ราคากลางโครงการที่ 3(2) 385_466_2.pdf (1.79 MB.)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง เรื่องจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <01/07/62>

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะจ้างเหมาก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 โครงการประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง 382_455_pakad.pdf (1.58 MB.)
ราคากลางโครงการที่ 1(1) 382_456_1.pdf (808 KB.)
ราคากลางโครงการที่ 1(2) 382_457_2.pdf (1.12 MB.)
ราคากลางโครงการที่ 2(1) 382_458_1.pdf (974 KB.)
ราคากลางโครงการที่ 2(2) 382_459_2.pdf (810 KB.)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง เรื่องจ้างเหมางานก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <22/04/62>

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะจ้างเหมาก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 3 โครงการประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง 378_448_pakad.pdf (1.71 MB.)
ราคากลางโครงการที่1 (1) 378_449_1.pdf (1.15 MB.)
ราคากลางโครงการที่1 (2) 378_450_2.pdf (1.34 MB.)
ราคากลางโครงการที่2 (1) 378_451_1.pdf (1.67 MB.)
ราคากลางโครงการที่2 (2) 378_452_2.pdf (1.38 MB.)
ราคากลางโครงการที่3 (1) 378_453_1.pdf (1.67 MB.)
ราคากลางโครงการที่3 (2) 378_454_2.pdf (1.11 MB.)
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  


 
 
Copyright © 2007-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง - http://www.makamloung.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 25 เมษายน พ.ศ. 2550