เชิญชวนร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลมะขามหลวง
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างอบต.
› รายนามคณะผู้บริหาร
› รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
› สำนักปลัด
› กองคลัง
› กองช่าง
› กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง
ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์ม,แบบคำร้อง
› เอกสารสำนักปลัด
› เอกสารกองคลัง
› เอกสารกองช่าง
› เอกสารกองการศึกษา
   
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มะขามหลวง
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
   
 

 

   

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวงเรื่องจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <07/03/61>

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะจ้างเหมาโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 3 โครงการประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง 329_364_Pakad.pdf (1.91 MB.)
ราคากลางโครงการที่1(1) 329_365_1.pdf (1.29 MB.)
ราคากลางโครงการที่ 1 (2) 329_366_2.pdf (827 KB.)
ราคากลางโครงการที่ 2 (1) 329_367_1.pdf (1.63 MB.)
ราคากลางโครงการที่ 2 (2) 329_368_2.pdf (1.99 MB.)
ราคากลางโครงการที่ 3 (1) 329_369_1.pdf (1.12 MB.)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง เรื่องจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <08/02/61>

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 โครงการประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง 328_359_Pakad.pdf (1.72 MB.)
ราคากลาง โครงการที่ 1(1) 328_360_1.pdf (1.60 MB.)
ราคากลาง โครงการที่ 1(2) 328_361_2.pdf (1.40 MB.)
ราคากลาง โครงการที่ 2(1) 328_362_1.pdf (1.45 MB.)
ราคากลาง โครงการที่ 2(2) 328_363_2.pdf (1.70 MB.)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง เรื่อง จ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <17/01/61>

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง 327_349_Pakad.pdf (1.87 MB.)
ราคากลางโครงการที่ 1(1) 327_350_1.pdf (1.52 MB.)
ราคากลางโครงการที่ 1(2) 327_351_2.pdf (1.81 MB.)
ราคากลางโครงการที่ 2(1) 327_352_1.pdf (1.32 MB.)
ราคากลางโครงการที่ 2(2) 327_353_2.pdf (1.51 MB.)
ราคากลางโครงการที่ 2(3) 327_354_3.pdf (936 KB.)
ราคากลางโครงการที่ 3(1) 327_355_1.pdf (772 KB.)
ราคากลางโครงการที่ 3(2) 327_356_2.pdf (1.14 MB.)
ราคากลางโครงการที่ 4(1) 327_357_1.pdf (800 KB.)
ราคากลางโครงการที่ 4(2) 327_358_2.pdf (1.61 MB.)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง เรื่อง จ้างเหมาก่อสร้างจำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <19/12/60>

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 โครงการประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง 325_344_Pakad 2.pdf (1.59 MB.)
ราคากลางโครงการที 1(1) 325_345_1.pdf (807 KB.)
ราคากลางโครงการที่ 1(2) 325_346_2.pdf (1.23 MB.)
ราคากลางโครงการที่ 2(1) 325_347_1.pdf (870 KB.)
ราคากลางโครงการที่ 2(2) 325_348_2.pdf (736 KB.)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง เรื่องจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน4โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <14/11/60>

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง 322_327_Pakad.pdf (1.92 MB.)
ราคากลางโครงการที่ 1 322_328_1.pdf (1.13 MB.)
ราคากลางโครงการที่ 2 (1) 322_329_1.pdf (800 KB.)
ราคากลางโครงการที่ 2 (2) 322_330_2.pdf (1.53 MB.)
ราคากลางโครงการที่ 3 (1) 322_331_1.pdf (1.39 MB.)
ราคากลางโครงการที่ 3 (2) 322_332_2.pdf (1.64 MB.)
ราคากลางโครงการที่ 4(1) 322_333_1.pdf (1.59 MB.)
ราคากลางโครงการที่ 4(2) 322_334_2.pdf (1.42 MB.)
 
     
หน้า   1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  


 
 
Copyright © 2007-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง - http://www.makamloung.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 25 เมษายน พ.ศ. 2550