เชิญชวนร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลมะขามหลวง
โครงสร้างอบต.
› รายนามคณะผู้บริหาร
› รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
› สำนักปลัด
› กองคลัง
› กองช่าง
› กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง
สถิติรายได้
ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์ม,แบบคำร้อง
› เอกสารสำนักปลัด
› เอกสารกองคลัง
› เอกสารกองช่าง
› เอกสารกองการศึกษา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.มะขามหลวง
› แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
› แผนพัฒนาสี่ปี
› ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ
› รายงานทางการเงิน
› แผนการดำเนินงาน
› รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
› รายงานการประชุมสภา
› แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
› ประกาศสอบราคา
› สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
› แผนอัตรากำลัง3ปี
   
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มะขามหลวง
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
   
 

 

   

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง เรื่อง จ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <22/03/61>

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะจ้างเหมาโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน2 โครงการประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง 331_373_ประกาศโครงการก่อสร้าง 2 โครงการ26032561.pdf (1.61 MB.)
ราคากลางโครงการที่1(1) 331_374_1.pdf (887 KB.)
ราคากลางโครงการที่1(2) 331_375_2.pdf (724 KB.)
ราคากลางโครงการที่2(1) 331_376_1.pdf (883 KB.)
ราคากลางโครงการที่2(2) 331_377_2.pdf (735 KB.)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนดินลูกรังรองพื้นทาง และพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่นถนนสายเรียบลำเหมืองสาธารณประโยชน์(เหมืองหลวง) ตามแบบแปลนของ อบต.มะขามหลวง <08/03/61>

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนดินลูกรังรองพื้นทางและพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ณ ถนนสายเรียบลำเหมืองสาธารณประโยชน์(เหมืองหลวง) หมู่ที่1 บ้านกวน,หมู่ที่2 บ้านมะขามหลวง และหมู่ที่ 6 บ้านต้นแก้ว ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ราคากลางของงานก่อสร้างใรการสอบราคาครั้งนี้เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 883,000.00 (-แปดแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน-)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง 330_370_Pakad.pdf (1.85 MB.)
ราคากลาง(1) 330_371_1.pdf (1.35 MB.)
ราคากลาง(2) 330_372_2.pdf (1.08 MB.)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 330_378_0000.pdf (673 KB.)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวงเรื่องจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <07/03/61>

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะจ้างเหมาโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 3 โครงการประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง 329_364_Pakad.pdf (1.91 MB.)
ราคากลางโครงการที่1(1) 329_365_1.pdf (1.29 MB.)
ราคากลางโครงการที่ 1 (2) 329_366_2.pdf (827 KB.)
ราคากลางโครงการที่ 2 (1) 329_367_1.pdf (1.63 MB.)
ราคากลางโครงการที่ 2 (2) 329_368_2.pdf (1.99 MB.)
ราคากลางโครงการที่ 3 (1) 329_369_1.pdf (1.12 MB.)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง เรื่องจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <08/02/61>

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 โครงการประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง 328_359_Pakad.pdf (1.72 MB.)
ราคากลาง โครงการที่ 1(1) 328_360_1.pdf (1.60 MB.)
ราคากลาง โครงการที่ 1(2) 328_361_2.pdf (1.40 MB.)
ราคากลาง โครงการที่ 2(1) 328_362_1.pdf (1.45 MB.)
ราคากลาง โครงการที่ 2(2) 328_363_2.pdf (1.70 MB.)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง เรื่อง จ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <17/01/61>

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง 327_349_Pakad.pdf (1.87 MB.)
ราคากลางโครงการที่ 1(1) 327_350_1.pdf (1.52 MB.)
ราคากลางโครงการที่ 1(2) 327_351_2.pdf (1.81 MB.)
ราคากลางโครงการที่ 2(1) 327_352_1.pdf (1.32 MB.)
ราคากลางโครงการที่ 2(2) 327_353_2.pdf (1.51 MB.)
ราคากลางโครงการที่ 2(3) 327_354_3.pdf (936 KB.)
ราคากลางโครงการที่ 3(1) 327_355_1.pdf (772 KB.)
ราคากลางโครงการที่ 3(2) 327_356_2.pdf (1.14 MB.)
ราคากลางโครงการที่ 4(1) 327_357_1.pdf (800 KB.)
ราคากลางโครงการที่ 4(2) 327_358_2.pdf (1.61 MB.)
 
     
หน้า   1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  


 
 
Copyright © 2007-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง - http://www.makamloung.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 25 เมษายน พ.ศ. 2550