ข้อมูล อบต.
นายมรกต ปิงคำ - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมะขามหลวง

นายมรกต ปิงคำ

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
มะขามหลวง

สายตรงนายก

คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

นายมรกต ปิงคำ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง

นายนิรันดร์ หลานคำ

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง

นายกิตติ กาฬภักดี

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง

นายเจริญ กันทะวงค์

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง


แชร์ให้เพื่อน: