ข้อมูล อบต.
นายมรกต ปิงคำ - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมะขามหลวง

นายมรกต ปิงคำ

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
มะขามหลวง

สายตรงนายก

คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

นายมรกต ปิงคำ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง
081-7832740

นายนิรันดร์ หลานคำ

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง
062-3086454

นายกิตติ กาฬภักดี

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง
081-7964405

นายเจริญ กันทะวงค์

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง
082-7781077


แชร์ให้เพื่อน: