ข้อมูล อบต.
นายมรกต ปิงคำ - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมะขามหลวง

นายมรกต ปิงคำ

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
มะขามหลวง

สายตรงนายก

แผนพัฒนาบุคลากร

รายการเอกสารดาวน์โหลด

แชร์ให้เพื่อน: