ข้อมูล อบต.
นายมรกต ปิงคำ - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมะขามหลวง

นายมรกต ปิงคำ

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
มะขามหลวง

สายตรงนายก

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

เลือกหัวข้อเรื่อง

o34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต 5.25 MB. 35

แชร์ให้เพื่อน: