ข้อมูล อบต.
นายมรกต ปิงคำ - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมะขามหลวง

นายมรกต ปิงคำ

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
มะขามหลวง

สายตรงนายก

รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ6เดือน

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ 2564 163 KB. 8

แชร์ให้เพื่อน: