ข้อมูล อบต.
นายนิรันดร์ หลานคำ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง

นายนิรันดร์ หลานคำ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง

สายตรงนายก

นายวุฒิพงศ์ เอกอมร

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง

สมาชิกสภาฯ

สมาชิกสภาฯ

นายชาตรี เรือนเป็ง

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง
086-1882947

นายจรินทร์ ชัยวงค์

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง
084-7393519

นายวุฒิพงศ์ เอกอมร

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง
053-825006

นายตา กุณกุน

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง หมู่ที่ 1
096-2806323

นายจรินทร์ ชัยวงค์.

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง หมู่ที่ 2
084-7393519

นางผ่องศรี สุวรรณศรี

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง หมู่ที่ 3
081-9980953

นายสุรพันธ์ ดวงทิพากร

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง หมู่ที่ 4
089-6323228

นายสมศักดิ์ แก้วสิริ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง หมู่ที่ 6
098-7840560

นางสาวติ๋ม มูลหมู

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง หมู่ที่ 7
081-6026429

นายชาตรี เรือนเป็ง.

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง หมู่ที่ 9
086-1882947


แชร์ให้เพื่อน: