ข้อมูล อบต.
นายมรกต ปิงคำ - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมะขามหลวง

นายมรกต ปิงคำ

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
มะขามหลวง

สายตรงนายก

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง

นายพัตร์ ญาณะศรี

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง

นายหิรัญ อ้ายน้อย

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง

นายณรงค์ สุดาเดช

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง

นายตา กุณกูล

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง หมู่ที่ 1

นายจรินทร์ ชัยวงค์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง หมู่ที่ 2

นายสุรชัย จันต๊ะก๋อง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง หมู่ที่ 2

นายคำ ป้อมแดง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง หมู่ที่ 3

นายช่วย วงอุทัย

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง หมู่ที่ 4

นายสมศักดิ์ แก้วศิริ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง หมู่ที่ 6

นางอำพาวรรณ วังคำ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง หมู่ที่ 7

นายคำ หมูคำ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง หมู่ที่ 7

นายปัน บุญทาคำ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง หมู่ที่ 9

นายชาตรี เรือนเป็ง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง หมู่ที่ 9


แชร์ให้เพื่อน: