ข้อมูล อบต.
นายนิรันดร์ หลานคำ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง

นายนิรันดร์ หลานคำ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง

สายตรงนายก

นายวุฒิพงศ์ เอกอมร

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เลือกหัวข้อเรื่อง

o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

Q&A (Web broad)

- กดคลิก http://www.makamloung.go.th//webboard.php

Social Network เพจFacebook อบต.มะขามหลวง

- กดคลิก https://bit.ly/2BSEwSh

แชร์ให้เพื่อน: