ข้อมูล อบต.
นายมรกต ปิงคำ - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมะขามหลวง

นายมรกต ปิงคำ

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
มะขามหลวง

สายตรงนายก

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เลือกหัวข้อเรื่อง

o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

Q&A (Web broad)

- กดคลิก http://www.makamloung.go.th//webboard.php

Social Network เพจFacebook อบต.มะขามหลวง

- กดคลิก https://bit.ly/2BSEwSh

แชร์ให้เพื่อน: