ข้อมูล อบต.
นายมรกต ปิงคำ - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมะขามหลวง

นายมรกต ปิงคำ

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
มะขามหลวง

สายตรงนายก

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

http://www.makamloung.go.th/news_view.php?id=469

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 ประกาศรายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 1.35 MB. 34

แชร์ให้เพื่อน: