ข้อมูล อบต.
นายนิรันดร์ หลานคำ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง

นายนิรันดร์ หลานคำ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง

สายตรงนายก

นายณรงค์ สุดาเดช

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

http://www.makamloung.go.th/news_view.php?id=469

รายการเอกสารดาวน์โหลด

แชร์ให้เพื่อน: