ข้อมูล อบต.
นายมรกต ปิงคำ - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมะขามหลวง

นายมรกต ปิงคำ

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
มะขามหลวง

สายตรงนายก

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง 84 KB. 137

แชร์ให้เพื่อน: