ข้อมูล อบต.
นายมรกต ปิงคำ - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมะขามหลวง

นายมรกต ปิงคำ

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
มะขามหลวง

สายตรงนายก

คู่มือสำหรับประชาชน

คู่มือสำหรับประชาชน

แชร์ให้เพื่อน: