อบต.มะขามหลวง ได้จัดงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในวันที่ 10 เมษายน 2557 ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างอบต.
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
› สำนักปลัด
› กองคลัง
› กองช่าง
› กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
   
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มะขามหลวง
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
   
 

 

   

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ2561 <11/10/60>
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 320_339_Pakad.pdf (752 KB.)
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีขององค์กร(ผด.2) 1 320_340_1.pdf (2.55 MB.)
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีขององค์กร(ผด.2) 2 320_341_2.pdf (2.26 MB.)ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต <20/02/60>
323_337_a.pdf (38 KB.)โครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความเข้าใจในการชำระภาษี ประจำปี 60 <21/12/59>

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง จะดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความเข้าใจในการชำระภาษี ประจำปี 60 โดยออกประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้านทั้ง 7 หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบของ อบต.มะขามหลวง โดยมีห้วงเวลาดำเนินการ วันที่ 26 - 27 ธันวาคม 2560เอกสารแนบท้าย (12 KB.)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง เรื่องยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำดับเพลิง(ดีเซล) ฯ จำนวน 1 คัน <02/12/59>

ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำดับเพลิง (ดีเซล) เคลื่อนที่เร็วขับเคลื่อน 2 ล้อ ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี ปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559
เนื่องจาก ผู้เสนอราคามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าวประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง 282_228_02122559.pdf (598 KB.)การออกสำรวจภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2560 <10/11/59>

งานจัดเก็บรายได้พร้อมทีมพนักงาน อบต.มะขามหลวง จะดำเนินการออกสำรวจภาษีโรงเรือนและที่ดิน , ภาษีป้าย ในเขตรับผิดชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีกำหนดการดังนี้

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00 น.-12.00 น. บ้านกวน
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 น.-16.00 น. บ้านมะขามหลวง
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00 น.-12.00 น. บ้านสันคะยอม
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 น.-16.00 น. บ้านป่าจู้
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00 น.-12.00 น. บ้านต้นแก้ว
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 น.-16.00 น. บ้านร่องน้ำ และบ้านดงขี้เหล็ก
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  


 
 
Copyright © 2007-2017 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง - http://www.makamloung.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 25 เมษายน พ.ศ. 2550