ข้อมูล อบต.
นายมรกต ปิงคำ - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมะขามหลวง

นายมรกต ปิงคำ

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
มะขามหลวง

สายตรงนายก

megaphoneข่าวประชาสัมพันธ์

ITA2020

26 มิถุนายน 2563

38 ครั้ง

การรายงานผลทางการเงิน

24 มีนาคม 2563

79 ครั้ง