เชิญชวนร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลมะขามหลวง
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างอบต.
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
› สำนักปลัด
› กองคลัง
› กองช่าง
› กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
   
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มะขามหลวง
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
   
 

 

   

รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของอบต.มะขามหลวง <10/10/59>
รายงานงบการเงินประจำเดือน กันยายน 2559 <05/10/59>
เอกสารแนบท้าย (16 KB.)สรุปผลการรายงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 <03/10/59>
เอกสารแนบท้าย 307_302_2559 - Copy.pdf (137 KB.)รายงานงบการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2559 <05/09/59>
เอกสารแนบท้าย 304_299_11.pdf (1.86 MB.)รายงานงบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2559 <04/08/59>
เอกสารแนบท้าย 303_298_10.pdf (1.77 MB.)
 
     
หน้า   1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  


 
 
Copyright © 2007-2018 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง - http://www.makamloung.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 25 เมษายน พ.ศ. 2550