เชิญชวนร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลมะขามหลวง
โครงสร้างอบต.
› รายนามคณะผู้บริหาร
› รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
› สำนักปลัด
› กองคลัง
› กองช่าง
› กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง
สถิติรายได้
ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์ม,แบบคำร้อง
› เอกสารสำนักปลัด
› เอกสารกองคลัง
› เอกสารกองช่าง
› เอกสารกองการศึกษา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.มะขามหลวง
› แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
› แผนพัฒนาสี่ปี
› ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ
› รายงานทางการเงิน
› แผนการดำเนินงาน
› รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
› รายงานการประชุมสภา
› แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
› ประกาศสอบราคา
› สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
› แผนอัตรากำลัง3ปี
   
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มะขามหลวง
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
   
 

 

   

โครงการจัดงานอนุรักษ์สืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ <16/11/61>

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมงานอนุรักษ์สืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ วัน พฤหัสบดี ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ณ ฝายเก็บน้ำบ้านกวน หมู่ที่ ๑ ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่346_403_กำหนดการ ยี่เป็ง งปม 62.pdf (179 KB.)ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 <31/10/61>
รายงานผลการจัดก็บรายได้ <26/10/61>
รายงานการจักเก็บรายได้ 340_401_015 กองคลัง.pdf (1.98 MB.)แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 <10/10/61>
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (20 KB.)
แผนการจัดหารพัสดุประจำปีขององค์กร(ผด.2) (20 KB.)รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561 <05/10/61>
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ2561 (20 KB.)
 
     
หน้า   1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  


 
 
Copyright © 2007-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง - http://www.makamloung.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 25 เมษายน พ.ศ. 2550