อบต.มะขามหลวง ได้จัดงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในวันที่ 10 เมษายน 2557 ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างอบต.
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
› สำนักปลัด
› กองคลัง
› กองช่าง
› กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
   
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มะขามหลวง
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
   
 

 

   

งบแสดงฐานะการเงินและรายงานต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 <18/10/59>
เอกสารแนบท้าย (12 KB.)แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 <14/10/59>

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560แผนการจัดหาพัสดุประจำปีขององค์กร (ผด.2) (12 KB.)
ประกาศ แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (12 KB.)รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของอบต.มะขามหลวง <10/10/59>
รายงานงบการเงินประจำเดือน กันยายน 2559 <05/10/59>
เอกสารแนบท้าย (12 KB.)สรุปผลการรายงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 <03/10/59>
เอกสารแนบท้าย 307_302_2559 - Copy.pdf (137 KB.)
 
     
หน้า   1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  


 
 
Copyright © 2007-2017 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง - http://www.makamloung.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 25 เมษายน พ.ศ. 2550