เชิญชวนร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลมะขามหลวง
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างอบต.
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
› สำนักปลัด
› กองคลัง
› กองช่าง
› กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
   
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มะขามหลวง
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
   
 

 

   

โครงการวันท้องถิ่นไทย วันที่ 18 มีนาคม 2561 <21/03/61>

นายมรกต ปิงคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วยสมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ได้เข้าร่วมโครงการวันท้องถิ่นไทย วันที่ 18 มีนาคม 2561 ณ เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง โดยมีการประกาศเจตจำนงในการเป็นข้าราชการที่ดี ละเว้นจากการประพฤติ ในทางทุจริตต่อหน้าที่ของข้าราชการโครงการเสริมสร้างความโปร่งใส ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง <19/01/61>

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ได้มีการจัดทำโครงการเสริมสร้างความโปร่งใส ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ปฏิบัติงานด้วยความสุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยได้รับเกียรติจาก คุณนฤมล วสิกชาติ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดเชียงใหม่และคณะ มาให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ประจำปี 2561 <15/01/61>
343_402_028.pdf (6.62 MB.)เชิญชวนร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 <08/01/61>

เชิญชวนเด็กและเยาวชน ภายในตำบลมะขามหลวงและใกล้เคียง มาร่วมงานในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ภายในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 มีกิจกรรมและมีซุ้มการละเล่น และมีของรางวัลแจกมากมายภายในงาน ณ โรงเรียนอนุบาลตำบลมะขามหลวงโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี 2560 <24/11/60>

งานจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ขอประชาสัมพันธ์การออกสำรวจข้อมูลภาคสนาม ตามโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในเขตรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ประจำปีงบประมาณ 2561 ระยะเวลาการออกสำรวจตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายนถึง 2 มีนาคม 2561
 
     
หน้า   1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  


 
 
Copyright © 2007-2018 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง - http://www.makamloung.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 25 เมษายน พ.ศ. 2550