เชิญชวนร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลมะขามหลวง
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างอบต.
› รายนามคณะผู้บริหาร
› รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
› สำนักปลัด
› กองคลัง
› กองช่าง
› กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง
ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์ม,แบบคำร้อง
› เอกสารสำนักปลัด
› เอกสารกองคลัง
› เอกสารกองช่าง
› เอกสารกองการศึกษา
   
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มะขามหลวง
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
   
 

 

   

รายงานผลการจัดก็บรายได้ <26/10/61>
รายงานการจักเก็บรายได้ 340_401_015 กองคลัง.pdf (1.98 MB.)แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 <10/10/61>
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (20 KB.)
แผนการจัดหารพัสดุประจำปีขององค์กร(ผด.2) (20 KB.)รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561 <05/10/61>
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ2561 (20 KB.)โครงการวันท้องถิ่นไทย วันที่ 18 มีนาคม 2561 <21/03/61>

นายมรกต ปิงคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วยสมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ได้เข้าร่วมโครงการวันท้องถิ่นไทย วันที่ 18 มีนาคม 2561 ณ เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง โดยมีการประกาศเจตจำนงในการเป็นข้าราชการที่ดี ละเว้นจากการประพฤติ ในทางทุจริตต่อหน้าที่ของข้าราชการโครงการเสริมสร้างความโปร่งใส ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง <19/01/61>

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ได้มีการจัดทำโครงการเสริมสร้างความโปร่งใส ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ปฏิบัติงานด้วยความสุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยได้รับเกียรติจาก คุณนฤมล วสิกชาติ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดเชียงใหม่และคณะ มาให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้
 
     
หน้า   1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  


 
 
Copyright © 2007-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง - http://www.makamloung.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 25 เมษายน พ.ศ. 2550