เชิญชวนร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลมะขามหลวง
โครงสร้างอบต.
› รายนามคณะผู้บริหาร
› รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
› สำนักปลัด
› กองคลัง
› กองช่าง
› กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง
สถิติรายได้
ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์ม,แบบคำร้อง
› เอกสารสำนักปลัด
› เอกสารกองคลัง
› เอกสารกองช่าง
› เอกสารกองการศึกษา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.มะขามหลวง
› แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
› แผนพัฒนาสี่ปี
› ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ
› รายงานทางการเงิน
› แผนการดำเนินงาน
› รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
› รายงานการประชุมสภา
› แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
› ประกาศสอบราคา
› สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
› แผนอัตรากำลัง3ปี
   
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มะขามหลวง
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
   
 

 

   

แผนการดำเนินงานประจำปีอบต.มะขามหลวง <30/10/60>
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ2561 <11/10/60>
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 320_339_Pakad.pdf (752 KB.)
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีขององค์กร(ผด.2) 1 320_340_1.pdf (2.55 MB.)
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีขององค์กร(ผด.2) 2 320_341_2.pdf (2.26 MB.)แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว อบต.มะขามหลวง 2560 <08/03/60>
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปี 2560 อบต.มะขามหลวง 333_379_แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปี 2560 อบต.มะขามหลวง.pdf (498 KB.)ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต <20/02/60>
323_337_a.pdf (38 KB.)โครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความเข้าใจในการชำระภาษี ประจำปี 60 <21/12/59>

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง จะดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความเข้าใจในการชำระภาษี ประจำปี 60 โดยออกประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้านทั้ง 7 หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบของ อบต.มะขามหลวง โดยมีห้วงเวลาดำเนินการ วันที่ 26 - 27 ธันวาคม 2560เอกสารแนบท้าย (20 KB.)
 
     
หน้า   1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  


 
 
Copyright © 2007-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง - http://www.makamloung.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 25 เมษายน พ.ศ. 2550