ข้อมูล อบต.
นายนิรันดร์ หลานคำ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง

นายนิรันดร์ หลานคำ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง

สายตรงนายก

นายณรงค์ สุดาเดช

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง

รายงานกิจการสภา อบต.

เลือกหัวข้อเรื่อง

รายงานการประชุมสภา


รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2561 9.46 MB. 151
2 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง สมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2561 2.47 MB. 130
3 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1/2561 5.29 MB. 137
4 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2/2561 7.00 MB. 149
5 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1/2561 8.98 MB. 144
6 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2/2561 5.27 MB. 140
7 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง สมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1/2561 5.29 MB. 145
8 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1/2561 8.87 MB. 152
9 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 7.78 MB. 175
10 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง สมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 2.24 MB. 141
11 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 2.48 MB. 147
12 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2/2562 6.44 MB. 135
13 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 2.17 MB. 137
14 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 5.40 MB. 141
15 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง สมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 7.60 MB. 146
16 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1/2562 5.58 MB. 145
17 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 7.91 MB. 137
18 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง สมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 7.51 MB. 115
19 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 2.30 MB. 125
20 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2/2563 7.90 MB. 116
21 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 3.14 MB. 107
22 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 5.67 MB. 112
23 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 8.70 MB. 86
24 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 8.98 MB. 74
25 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง สมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 1.78 MB. 85
26 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 6.35 MB. 44
27 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2/2564 3.36 MB. 47
28 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1/2564 5.65 MB. 43
29 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 4.04 MB. 39
30 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ครั้งแรก 4.74 MB. 47
31 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 8.13 MB. 34
32 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง สมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 6.32 MB. 24
33 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 9.44 MB. 21
34 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 2.06 MB. 2
35 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 5.37 MB. 2
36 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง สมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 4.92 MB. 2
37 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง สมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 3.33 MB. 3

แชร์ให้เพื่อน: