เชิญชวนร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลมะขามหลวง
โครงสร้างอบต.
› รายนามคณะผู้บริหาร
› รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
› สำนักปลัด
› กองคลัง
› กองช่าง
› กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง
สถิติรายได้
ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์ม,แบบคำร้อง
› เอกสารสำนักปลัด
› เอกสารกองคลัง
› เอกสารกองช่าง
› เอกสารกองการศึกษา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.มะขามหลวง
› แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
› แผนพัฒนาสี่ปี
› ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ
› รายงานทางการเงิน
› แผนการดำเนินงาน
› รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
› รายงานการประชุมสภา
› แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
› ประกาศสอบราคา
› สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
› แผนอัตรากำลัง3ปี
   
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มะขามหลวง
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
   
 

 

   

กิจกรรม"จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง พัฒนาถนนและสวนสาธารณะ" <13/08/62>

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวงร่วมกับที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง ได้จัดกิจกรรม"จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง พัฒนาถนนและสวนสาธารณะ" เพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ ฝายเก็บกักน้ำและศาลาเอกประสงค์พุทธรักษา หมู่ที่ 1 บ้านกวน ต.มะขามหลวง โดยมีนายอำเภอสันป่าตองได้ให้เกียรติเป็นประธานในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก <06/08/62>

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง โดยงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562 โดยออกบริการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดแมลง ทุกหมู่บ้าน ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง และแจกโลชั่นทากันยุงและทรายอะเบท แก่ประชาชนที่มารับบริการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนสิงหาคม ทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนทุกคนร่วมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในบ้านของท่าน เช่น แจกัน ขารองตู้/โต๊ะ เป็นต้นโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพในการทำงานให้แก่พนักงาน <18/07/62>

วันที่ 12 - 13 กรกฎาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวงได้จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพในการทำงานให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ของ องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ Marisa Resort & Spa Chiang Daoประชาคมโครงการหมู่ที่ 4 บ้านป่าจู้ <27/03/62>

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ได้ลงพื้นที่ประชาคม ในโครงการประชุมเพื่อการเติม เปลี่ยนแปลงพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 4 ณ หมู่ที่4 บ้านป่าจู้ ระหว่างวันที่21-27 มีนาคม 2562ประชาคมโครงการหมู่ที่ 3 บ้านสันคะยอม <26/03/62>

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ได้ลงพื้นที่ประชาคม ในโครงการประชุมเพื่อการเติม เปลี่ยนแปลงพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 4 ณ หมู่ที่3 บ้านสันคะยอม ระหว่างวันที่21-27 มีนาคม 2562
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  


 
 
Copyright © 2007-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง - http://www.makamloung.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 25 เมษายน พ.ศ. 2550