ข้อมูล อบต.
นายมรกต ปิงคำ - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมะขามหลวง

นายมรกต ปิงคำ

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
มะขามหลวง

สายตรงนายก

megaphoneข่าวกิจกรรม/ผลงาน

มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า

31 มีนาคม 2563

112 ครั้ง