ข้อมูล อบต.
นายมรกต ปิงคำ - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมะขามหลวง

นายมรกต ปิงคำ

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
มะขามหลวง

สายตรงนายก

megaphoneข่าวกิจกรรม/ผลงาน

วันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2563

2 มกราคม 2563

21 ครั้ง

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

5 ธันวาคม 2562

10 ครั้ง

วิ่งฮอมบุญ

26 พฤศจิกายน 2562

36 ครั้ง