ข้อมูล อบต.
นายมรกต ปิงคำ - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมะขามหลวง

นายมรกต ปิงคำ

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
มะขามหลวง

สายตรงนายก

megaphoneข่าวกิจกรรม/ผลงาน

วันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2563

2 มกราคม 2563

52 ครั้ง