เชิญชวนร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลมะขามหลวง
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างอบต.
› รายนามคณะผู้บริหาร
› รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
› สำนักปลัด
› กองคลัง
› กองช่าง
› กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง
ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์ม,แบบคำร้อง
› เอกสารสำนักปลัด
› เอกสารกองคลัง
› เอกสารกองช่าง
› เอกสารกองการศึกษา
   
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มะขามหลวง
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
   
 

 

   

อบต.มะขามหลวงได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กประจำปี 2559 <09/01/59>
ประมวลภาพกิจกรรมโครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความเข้าใจในการชำระภาษี <21/12/58>

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ได้จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความเข้าใจในการชำระภาษี ระหว่างวันที่ 17 - 20 พฤศจิกายน 2558อบต.มะขามหลวงได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา <11/07/57>
อบรมให้ความรู้แก่บุคลากรและประชาชน เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 <09/06/57>

อบรมให้ความรู้แก่บุคลากรและประชาชนอบต.มะขามหลวงได้จัดประเวณี ปี๋ใหม่เมือง <10/04/57>

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ได้จัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้เฒ่าผู้แก่ นายกอบต. และ ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ภายในตำบลมะขามหลวง
 
     
หน้า   1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  


 
 
Copyright © 2007-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง - http://www.makamloung.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 25 เมษายน พ.ศ. 2550