เชิญชวนร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลมะขามหลวง
โครงสร้างอบต.
› รายนามคณะผู้บริหาร
› รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
› สำนักปลัด
› กองคลัง
› กองช่าง
› กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง
สถิติรายได้
ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์ม,แบบคำร้อง
› เอกสารสำนักปลัด
› เอกสารกองคลัง
› เอกสารกองช่าง
› เอกสารกองการศึกษา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.มะขามหลวง
› แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
› แผนพัฒนาสี่ปี
› ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ
› รายงานทางการเงิน
› แผนการดำเนินงาน
› รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
› รายงานการประชุมสภา
› แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
› ประกาศสอบราคา
› สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
› แผนอัตรากำลัง3ปี
   
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มะขามหลวง
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
   
 

 

   

ประชาคมโครงการหมู่ที่ 7 บ้านร่องน้ำ <22/03/62>

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ได้ลงพื้นที่ประชาคม ในโครงการประชุมเพื่อการเติม เปลี่ยนแปลงพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 4 ณ หมู่ที่7 บ้านร่องน้ำ ระหว่างวันที่21-27 มีนาคม 2562ประชาคมโครงการหมู่ที่ 6 บ้าน ต้นแก้ว <21/03/62>

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ลงพื้นที่ประชาคม ในโครงการประชุมเพื่อการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ2561-2561 ครั้งที่ 4 ณ หมู่ที่6 บ้านต้นแก้ว ระหว่างวันที่ 21 - 27 มีนาคม 2562ประชาคมโครงการหมู่ที่ 1 บ้าน กวน <21/03/62>

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ได้ลงพื้นที่ประชาคม ในโครงการประชุมเพื่อการเติม เปลี่ยนแปลงพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 4 ณ หมู่ที่1 บ้านกวน ระหว่างวันที่21-27 มีนาคม 2562งานทำบุญทอดพระป่าเพื่อพัฒนา กิจกรรมผู้สูงอายุ และพัฒนางานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน <10/03/62>

วันที่ 10 มีนาคม 2562 เวลา 16.30 องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง กลุ่มผู้สูงอายุตำบลมะขามหลวง ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ร่วมจัดงานทำบุญทอดพระป่าเพื่อพัฒนา กิจกรรมผู้สูงอายุ และพัฒนางานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ได้นำไปทอดถวายพระป่า ณ วัดมะขามหลวงโครงการแผนรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" <09/01/62>

วันที่ 9 มกราคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง โดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและประชาชนร่วมเดินรณรงค์ ตามโครงการแผนรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" ตามถนนสายใหญ่ในตำบล ระยะทางจากฝายกักเก็บน้ำพุทธรักษาบ้านกวน ถึง บ้านดงขี้เหล็ก ระหว่างทางได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมบริจาคขยะรีไซเคิลและโทรศัพมือถือเก่า
 
     
หน้า   1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  


 
 
Copyright © 2007-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง - http://www.makamloung.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 25 เมษายน พ.ศ. 2550