เชิญชวนร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลมะขามหลวง
โครงสร้างอบต.
› รายนามคณะผู้บริหาร
› รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
› สำนักปลัด
› กองคลัง
› กองช่าง
› กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง
สถิติรายได้
ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์ม,แบบคำร้อง
› เอกสารสำนักปลัด
› เอกสารกองคลัง
› เอกสารกองช่าง
› เอกสารกองการศึกษา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.มะขามหลวง
› แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
› แผนพัฒนาสี่ปี
› ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ
› รายงานทางการเงิน
› แผนการดำเนินงาน
› รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
› รายงานการประชุมสภา
› แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
› ประกาศสอบราคา
› สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
› แผนอัตรากำลัง3ปี
   
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มะขามหลวง
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
   
 

 

   

ประชุมการจัดระเบียบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลมะขามหลว <26/12/61>

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวงได้จัดประชุมการจัดระเบียบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลมะขามหลวง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวงชั้นล่าง ร่วมกับคณะกรรมการสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลมะขามหลวงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนที่ทางเดินสุขภาพ และแผนการดำเนินงานสุขภาพ <25/12/61>

วันที่ 25 ธันวาคม อบต.มะขามหลวง ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนที่ทางเดินสุขภาพ และแผนการดำเนินงานสุขภาพ ณ ห้องประชุมอบต.มะขามหลวงชั้นล่าง ร่วมกับคณะกรรมการบริการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบลมะขามหลวง และผู้นำชุมชนทั้ง 7 หมู่บ้านโครงการประชุมเชิงปฏบัติการการจัดทำบัญชีครัวเรือนให้แก่ประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง <24/12/61>

วันที่ 24 ธันวาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏบัติการการจัดทำบัญชีครัวเรือนให้แก่ประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมชั้นล่างองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวงและผู้นำในชุมชน มาเป็นตัวแทนการประชุมหมู่บ้าน จำนวน 7 หมู่บ้านประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง <24/12/61>

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง วันที่ 24 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหาส่วนตำบลมะขามหลวงโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในการชำระภาษีประจำปีงบประมาณ2562 <20/12/61>

งานจัดเก็บรายได้องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวงได้ออกหน่วยตามโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในการชำระภาษีประจำปีงบประมาณ2562 ในวันที่ 20 - 21 ธ.ค. 61
 
     
หน้า   1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  


 
 
Copyright © 2007-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง - http://www.makamloung.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 25 เมษายน พ.ศ. 2550