อบต.มะขามหลวง ได้จัดงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในวันที่ 10 เมษายน 2557 ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างอบต.
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
› สำนักปลัด
› กองคลัง
› กองช่าง
› กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
   
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มะขามหลวง
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
   
 

 

   

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง จัดโครงการฝึกทบทวน อปพร. ประจำปีงบประมาณ 2556 <29/11/55>

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ได้จัดฝึกอบรม อปพร โดยมีนายมรกต ปิงคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง เป็นประธานพิธี มี อปพร. อบต ต่างๆ ในอำเภอเข้าร่วมในการฝึกกิจกรรมในการดับเพลิง การใช้เสียงไซเรนในการจัดกิจกรรมครั้งทบทวนในครั้งนี้อบต.มะขามหลวงประชุมสภาสามัญที่ 3/2555 เรื่องการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 2556 <15/08/55>

วันที่ 15 สิงหาคม 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การจัดทำข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2556 เวลา 09.00 น. ณ. ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง พร้อมคณะ ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2555 <14/08/55>

นายมรกต ปิงคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง, ประธานสภาฯ, คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯ, พนักงานส่วนตำบล, พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ร่วมถวายพระพรชัยมงคล ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2555 ณ บริเวณหอประชุมอำเภอสันป่าตอง ณ ที่ว่าการอำเภอสันป่าตองอบต.มะขามหลวง ถวายเทียนพรรษาประจำปี 2555 <27/07/55>

วันที่ 27 กรกฏาคม 2555 เวลา 09.00 น. ผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง นำโดย นายมรกต ปิงคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ถวายเทียนพรรษาวัดในตำบลมะขามหลวง 9 วัด เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษาแจ้งมติที่ประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 2/2555 ครั้งที่ 1 <29/06/55>

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ได้มีมติในการประชุมสภาสมัยสามัญ ที่ ๒ / ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ โดยได้มีมติเห็นชอบในเรื่องต่างๆ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Image: Salvatore Vuono / FreeDigitalPhotos.net184_47_s.pdf (133 KB.)
 
     
หน้า   1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12  


 
 
Copyright © 2007-2017 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง - http://www.makamloung.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 25 เมษายน พ.ศ. 2550