ข้อมูล อบต.
นายมรกต ปิงคำ - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมะขามหลวง

นายมรกต ปิงคำ

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
มะขามหลวง

สายตรงนายก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.มะขามหลวง

แชร์ให้เพื่อน: