ข้อมูล อบต.
นายนิรันดร์ หลานคำ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง

นายนิรันดร์ หลานคำ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง

สายตรงนายก

นายวุฒิพงศ์ เอกอมร

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง

แผนผังโครงสร้าง

แผนผังโครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 แผนภูมิโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง 239 KB. 258

แชร์ให้เพื่อน: