เชิญชวนร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลมะขามหลวง
โครงสร้างอบต.
› รายนามคณะผู้บริหาร
› รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
› สำนักปลัด
› กองคลัง
› กองช่าง
› กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง
สถิติรายได้
ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์ม,แบบคำร้อง
› เอกสารสำนักปลัด
› เอกสารกองคลัง
› เอกสารกองช่าง
› เอกสารกองการศึกษา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.มะขามหลวง
› แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
› แผนพัฒนาสี่ปี
› ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ
› รายงานทางการเงิน
› แผนการดำเนินงาน
› รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
› รายงานการประชุมสภา
› แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
› ประกาศสอบราคา
› สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
› แผนอัตรากำลัง3ปี
   
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มะขามหลวง
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
   
 

 

   

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง เรื่องยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำดับเพลิง(ดีเซล) ฯ จำนวน 1 คัน <02/12/59>

ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำดับเพลิง (ดีเซล) เคลื่อนที่เร็วขับเคลื่อน 2 ล้อ ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี ปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559
เนื่องจาก ผู้เสนอราคามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าวประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง 282_228_02122559.pdf (598 KB.)การออกสำรวจภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2560 <10/11/59>

งานจัดเก็บรายได้พร้อมทีมพนักงาน อบต.มะขามหลวง จะดำเนินการออกสำรวจภาษีโรงเรือนและที่ดิน , ภาษีป้าย ในเขตรับผิดชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีกำหนดการดังนี้

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00 น.-12.00 น. บ้านกวน
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 น.-16.00 น. บ้านมะขามหลวง
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00 น.-12.00 น. บ้านสันคะยอม
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 น.-16.00 น. บ้านป่าจู้
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00 น.-12.00 น. บ้านต้นแก้ว
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 น.-16.00 น. บ้านร่องน้ำ และบ้านดงขี้เหล็กแผนดำเนินงานประจำปี 2559 <09/11/59>
เอกสารแนบท้าย (20 KB.)รายงานผลการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 <28/10/59>
เอกสารแนบท้าย (20 KB.)งบแสดงฐานะการเงินและรายงานต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 <18/10/59>
เอกสารแนบท้าย (20 KB.)
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  


 
 
Copyright © 2007-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง - http://www.makamloung.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 25 เมษายน พ.ศ. 2550