อบต.มะขามหลวง ได้จัดงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในวันที่ 10 เมษายน 2557 ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างอบต.
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
› สำนักปลัด
› กองคลัง
› กองช่าง
› กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
   
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มะขามหลวง
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
   
 

 

   

รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญที่ 1/2557 <27/03/57>
225_72_2.pdf (84 KB.)ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2557 <04/12/56>
รายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2556 <14/11/56>
แผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2557 <22/10/56>
อบต.มะขามหลวง รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2556 <25/06/56>

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน - 2 กรกฏาคม 2556
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14  


 
 
Copyright © 2007-2017 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง - http://www.makamloung.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 25 เมษายน พ.ศ. 2550