เชิญชวนร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลมะขามหลวง
โครงสร้างอบต.
› รายนามคณะผู้บริหาร
› รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
› สำนักปลัด
› กองคลัง
› กองช่าง
› กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง
สถิติรายได้
ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์ม,แบบคำร้อง
› เอกสารสำนักปลัด
› เอกสารกองคลัง
› เอกสารกองช่าง
› เอกสารกองการศึกษา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.มะขามหลวง
› แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
› แผนพัฒนาสี่ปี
› ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ
› รายงานทางการเงิน
› แผนการดำเนินงาน
› รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
› รายงานการประชุมสภา
› แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
› ประกาศสอบราคา
› สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
› แผนอัตรากำลัง3ปี
   
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มะขามหลวง
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
   
 

 

   

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง เรื่อง จ้างเหมาก่อสร้างจำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <19/12/60>

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 โครงการประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง 325_344_Pakad 2.pdf (1.59 MB.)
ราคากลางโครงการที 1(1) 325_345_1.pdf (807 KB.)
ราคากลางโครงการที่ 1(2) 325_346_2.pdf (1.23 MB.)
ราคากลางโครงการที่ 2(1) 325_347_1.pdf (870 KB.)
ราคากลางโครงการที่ 2(2) 325_348_2.pdf (736 KB.)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง เรื่องจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน4โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <14/11/60>

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง 322_327_Pakad.pdf (1.92 MB.)
ราคากลางโครงการที่ 1 322_328_1.pdf (1.13 MB.)
ราคากลางโครงการที่ 2 (1) 322_329_1.pdf (800 KB.)
ราคากลางโครงการที่ 2 (2) 322_330_2.pdf (1.53 MB.)
ราคากลางโครงการที่ 3 (1) 322_331_1.pdf (1.39 MB.)
ราคากลางโครงการที่ 3 (2) 322_332_2.pdf (1.64 MB.)
ราคากลางโครงการที่ 4(1) 322_333_1.pdf (1.59 MB.)
ราคากลางโครงการที่ 4(2) 322_334_2.pdf (1.42 MB.)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง เรื่อง จ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <06/10/60>

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 โครงการประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง 319_322_Pakad17102560.pdf (1.58 MB.)
ราคากลางโครงการที่ 1 (1) 319_323_1.pdf (874 KB.)
ราคากลางโครงการที่ 1 (2) 319_324_2.pdf (738 KB.)
ราคากลางโครงการที่ 2 (1) 319_325_1.pdf (868 KB.)
ราคากลางโครงการที่ 2 (2) 319_326_2.pdf (751 KB.)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง เรื่อง ตกลงจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 บ้านสันคะยอม <16/08/60>

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะตกลงจ้างเหมา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 88.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 440 ตารางเมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ณ ถนนสายบ้านสันคะยอม - บ้านป่าจู้ หมู่ที่ 3 บ้านสันคะยอม ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 156,000.00 บาท (-หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน-) ราคากลาง 134,000.00 บาท (-หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง 316_319_Pakad 3.pdf (1.04 MB.)
ราคากลาง 1 316_320_1.pdf (1.49 MB.)
ราคากลาง 2 316_321_2.pdf (1.86 MB.)ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา <15/08/60>

ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง รถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ (รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง (ดีเซล) เคลื่อนที่เร็วขับเคลื่อน 2 ล้อ ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร จำนวน 1 คัน
(ครั้งที่ 3) ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2560ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง 315_318_15082560.pdf (688 KB.)
 
     
หน้า   1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  


 
 
Copyright © 2007-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง - http://www.makamloung.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 25 เมษายน พ.ศ. 2550