ข้อมูล อบต.
นายมรกต ปิงคำ - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมะขามหลวง

นายมรกต ปิงคำ

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
มะขามหลวง

สายตรงนายก

informationข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศราคากลาง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงไหล่ทางด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • 9 ธันวาคม 2562
  • 181 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงไหล่ทางด้วยตอนกรีตเสริมเหล็ก ณ ถนนสายบ้านมะขามหลวง-บ้านสันจิกุ่ง หมู่ที่ 2 ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 660,000.00 บาท (หกแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ราคากลาง 658,000.00 บาท (หกแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 ราคากลาง 603 KB. 61

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: