เชิญชวนร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลมะขามหลวง
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างอบต.
› รายนามคณะผู้บริหาร
› รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
› สำนักปลัด
› กองคลัง
› กองช่าง
› กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง
ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์ม,แบบคำร้อง
› เอกสารสำนักปลัด
› เอกสารกองคลัง
› เอกสารกองช่าง
› เอกสารกองการศึกษา
   
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มะขามหลวง
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
   
 

 

   

การประชุมสภา สมัยสามัญที่ ๒/๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑ <24/06/56>
210_62_4.pdf (55 KB.)อบต. มะขามหลวง เชิญชวนประชาชนอนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) ประจำปี 2556 <05/04/56>

อบต.มะขามหลวง เชิญชวนประชาชนอนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์
(ปี๋ใหม่เมือง) ประจำปี 2556 โดยในงานมีการประกวดแข่งขันลาป ส้มตำ ประกวดผู้สูงอายุงาม และกีฬาพื้นบ้านของผู้สูงอายุ ชาย -หญิงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง แจ้งการหยุดการเรียนการสอน วันที่ 11 - 15 มีนาคม 2556 <12/03/56>

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง แจ้งการหยุดการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 11 - 15 มีนาคม 2556 เนื่องจากปรับปรุงอาคารสถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.มะขามหลวง รับสมัครนักเรียน - นักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2556 <07/03/56>

อบต.มะขามหลวง รับสมัครนักเรียน-นักศึกษา ช่วงปิดภาคเรียน
ระหว่างวันที่ 6 - 15 มีนาคม 2556 หลักฐานที่ต้องเตรียมในวันรับสมัคร

1. สำเนาทะเบียนบ้าน
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3.สำเนาหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน - นักศึกษา
สมัครด้วยตนเอง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง
ในเวลาราชการ โทร 053-825006รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ ๑/๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑ <21/02/56>

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง
สมัยสามัญที่ ๑/๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑209_61_3.pdf (76 KB.)
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17  


 
 
Copyright © 2007-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง - http://www.makamloung.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 25 เมษายน พ.ศ. 2550