เชิญชวนร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลมะขามหลวง
โครงสร้างอบต.
› รายนามคณะผู้บริหาร
› รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
› สำนักปลัด
› กองคลัง
› กองช่าง
› กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง
สถิติรายได้
ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์ม,แบบคำร้อง
› เอกสารสำนักปลัด
› เอกสารกองคลัง
› เอกสารกองช่าง
› เอกสารกองการศึกษา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.มะขามหลวง
› แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
› แผนพัฒนาสี่ปี
› ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ
› รายงานทางการเงิน
› แผนการดำเนินงาน
› รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
› รายงานการประชุมสภา
› แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
› ประกาศสอบราคา
› สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
› แผนอัตรากำลัง3ปี
   
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มะขามหลวง
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
   
 

 

   

ประชุมแผนพัฒนาสามปี(2559-2561) <16/06/58>

อบต.มะขามหลวง จัดประชุมแผนพัฒนาสามปี(2559-2561) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวงf 244_141_3ca.php ()ประมวลกิจกรรมโครงการอบรมทำเชื้อราไตรโคเดอร์มาและบิวเวอร์เรีย <13/03/58>

วันที่ 12 มีนาคม 2558 งานส่งเสริมการเกษตร สำนักงานปลัด อบต.มะขามหลวง ได้จัดทำโครงการอบรมทำเชื้อราไตรโคเดอร์มาและบิวเวอร์เรีย โดยเลิญวิทยากรจากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ด้านอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม่ มาบรรยายให้ความรู้ทางทฤษฏีและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาและบิวเวอร์เรีย เพื่อควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคพืชและแมลงศัตรูพืช โดยไม่ใช้สารเคมีประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2558 <23/12/57>
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง 270_181_Pa25052559.pdf (544 KB.)
เอกสารประชาสัมพันธ์ 270_182_1.pdf (2.02 MB.)
เอกสารประชาสัมพันธ์ 270_183_2.pdf (2.00 MB.)ประกาศ รายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ <21/10/57>

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง เรื่อง รายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗232_79_govenment budget.pdf (281 KB.)รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๒/๒๕๕๗ <01/09/57>
226_73_3.pdf (80 KB.)
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19  


 
 
Copyright © 2007-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง - http://www.makamloung.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 25 เมษายน พ.ศ. 2550