เชิญชวนร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลมะขามหลวง
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างอบต.
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
› สำนักปลัด
› กองคลัง
› กองช่าง
› กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
   
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มะขามหลวง
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
   
 

 

   

อบต.มะขามหลวง จัดโครงการออกหน่วยให้บริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2555 <30/03/55>

อบต.มะขามหลวง จัดโครงการออกหน่วยให้บริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2555
โดยมีการกำหนดการจัดเก็บภาษีดังนี้

2 เมษายน 2555
หมู่ 2 บ้านมะขามหลวง เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ณ.ศาลาsml

3 เมษายน 2555
หมู่ 1 บ้านกวน เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ณ. วัดควรนิมิตร

4 เมษายน 2555
หมู่ 4 บ้านป่าจู้ เวลา 09.00 น.-12.00 น. วัดป่าจู้

5 เมษายน 2555
หมู่ 3 บ้านสันคะยอม เวลา 09.00 น.-12.00 น. วัดสันคะยอม

20 เมษายน 2555
หมู่ 6 ต้นแก้ว เวลา 09.00 น.-12.00 น. ศาลาเอสเอ็มแอล หมู่ 6


23 เมษายน 2555
หมู่ 7 บ้านร่องน้ำ เวลา 09.00 น.-12.00 น. โรงเรียนบ้านร่องน้ำ


24 เมษายน 2555
หมู่ 9 บ้านดงขี้เหล็ก เวลา 09.00 น.-12.00 น. วัดมงคล


ขอเชิญประชาชนผู้ชำระภาษีให้ความร่วมมือในการชำระภาษีประจำปี 2555 ด้วยนะคะลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ อบต. มะขามหลวง <02/03/55>
203_53_015_กระบวนงานให้บริการประชาชน.pdf (144 KB.)
203_55_ดาวน์โหลด แบบฟอรม์ จดบันทึก เปลี่ยนแปลงยกเลิก ทะเบียนพาณิชย์.pdf (193 KB.)
203_56_คำขอใบรับรองอารคาร.pdf (123 KB.)
203_57_แบบขอรับใบอนุญาติเจาะน้ำบาดาล.pdf (83 KB.)ขอเชิญเยาวชนและประชาชนชมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ตำบลมะขามหลวง ครั้งที่ 14 ประจำปี 2555 <04/01/55>

ขอเชิญเยาวชนและประชาชนชมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ตำบลมะขามหลวง ครั้งที่ 14 ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2554 - 22 มกราคม 2555โรงเรียนอนุบาลมะขามหลวงรับสมัครนักเรียน ระดับปฐมวัยและอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2555 <04/01/55>

โรงเรียนอนุบาลมะขามหลวงรับสมัครนักเรียน ระดับปฐมวัยและอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2555 อายุตั้งแต่ 2- 5 ปี รับสมัคร วันที่ 9 มกราคม - 30 เมษายน 2555 ยื่นใบสมัครได้ที่ ห้องธุรการโรงเรียนอนุบาลมะขามหลวง โทร 053 - 824441อบต มะขามหลวง แจ้งประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการรายใหม่ <03/11/54>

วันที่ 1-18 พฤศจิกายน 2554 องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวงรับลงทะเบียน ผู้สูงอายุและผู้พิการที่ไม่ได้รับเบี้ยยังชีพ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ตามเวลาราชการ
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17  


 
 
Copyright © 2007-2018 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง - http://www.makamloung.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 25 เมษายน พ.ศ. 2550