ข้อมูล อบต.
นายมรกต ปิงคำ - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมะขามหลวง

นายมรกต ปิงคำ

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
มะขามหลวง

สายตรงนายก

informationข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ระหว่างเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2562

  • 19 เมษายน 2562
  • 149 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง โดยงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ระหว่างเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2562 ร่วมกับชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ รวมถึงสุนัขและแมวที่อาศัยอยู่ในที่สาธารณะ เช่น วัด ตลาด เป็นต้น

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: