เชิญชวนร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลมะขามหลวง
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างอบต.
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
› สำนักปลัด
› กองคลัง
› กองช่าง
› กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
   
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มะขามหลวง
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
   
 

 

   

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง จัดเวรยาม อปพร. เฝ้าระวังภัยในเขตตำบลมะขามหลวง <21/06/50>

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวงได้จัดเวรยาม อปพร.
(อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน) โดยเริ่ม วันที่ 20 มิถุนายน 2550 ตั้งแต่เวลา 18.00 - 06.00 น. ของวันรุ่งขึ้นทุกวัน เพื่อเป็นการเฝ้าระวังภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเขตตำบลมะขามหลวง ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนในเขตตำบลมะขามหลวงได้อยู่อย่างมีความสุขตลอดไป
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15]  


 
 
Copyright © 2007-2018 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง - http://www.makamloung.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 25 เมษายน พ.ศ. 2550