เชิญชวนร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลมะขามหลวง
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างอบต.
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
› สำนักปลัด
› กองคลัง
› กองช่าง
› กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
   
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มะขามหลวง
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
   
 

 

   

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ฉีดพ่นยาป้องกันไข้เลือดออก <22/06/50>

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวงแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องการป้องกันโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ตำบลมะขามหลวง โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ได้จัดให้มีการฉีดพ่นยาป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยการมุ่งทำลายยุงลายซึ่งเป็นพาหะนำโรคชนิดนี้ ได้ทำการฉีดพ่นใน 7 หมู่บ้าน มีดังต่อไปนี้โดยได้ทำการฉีดพ่นยาตั้งแต่วันที่ 16 - 23 มิถุนายน 2550
- บ้านต้นแก้ว ม.1
- บ้านมะขามหลวง ม.2
- บ้านสันคะยอม ม.3
- บ้านป่าจู้ ม.4
- บ้านต้นแก้ว ม.6
- บ้านร่องน้ำ ม.7
- บ้านดงขี้เหล็ก ม.9
- การฉีดพ่นยาป้องกันโรคไข้เลือดออกในครั้งนี้ได้รับควาร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี ทางองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง จัดเวรยาม อปพร. เฝ้าระวังภัยในเขตตำบลมะขามหลวง <21/06/50>

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวงได้จัดเวรยาม อปพร.
(อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน) โดยเริ่ม วันที่ 20 มิถุนายน 2550 ตั้งแต่เวลา 18.00 - 06.00 น. ของวันรุ่งขึ้นทุกวัน เพื่อเป็นการเฝ้าระวังภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเขตตำบลมะขามหลวง ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนในเขตตำบลมะขามหลวงได้อยู่อย่างมีความสุขตลอดไป
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15]  


 
 
Copyright © 2007-2018 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง - http://www.makamloung.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 25 เมษายน พ.ศ. 2550