ข้อมูล อบต.
นายมรกต ปิงคำ - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมะขามหลวง

นายมรกต ปิงคำ

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
มะขามหลวง

สายตรงนายก

informationข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อบัญญัติเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย

  • 28 ตุลาคม 2562
  • 154 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ได้จัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2561 และได้จัดส่งไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 บัดนี้ ข้อบัญญัติดังกล่าว ได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน สิ้นสุดการสนทนาผ่านแชท พิมพ์ข้อความ...

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 ข้อบัญญัติเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย 154 KB. 52

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: