ข้อมูล อบต.
นายมรกต ปิงคำ - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมะขามหลวง

นายมรกต ปิงคำ

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
มะขามหลวง

สายตรงนายก

informationข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ การประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2563

  • 9 มิถุนายน 2563
  • 47 ครั้ง

ด้วย  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ได้นัดประชุมสภาฯ  สมัยวิสามัญ  ที่ 1  ครั้งที่ 1/2563  ในวัน  15  มิถุนายน  2563  เวลา  09.30 น.  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง

         ดังนั้น จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ  สมัยวิสามัญ  ที่ 1 ครั้งที่ 1/2563  ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น  (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบ)

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง 1.54 MB. 19

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: