ข้อมูล อบต.
นายมรกต ปิงคำ - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมะขามหลวง

นายมรกต ปิงคำ

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
มะขามหลวง

สายตรงนายก

informationข่าวประชาสัมพันธ์

ITA2020

  • 26 มิถุนายน 2563
  • 70 ครั้ง

แบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

- กดคลิก https://itas.nacc.go.th/go/eit/ioohia

แบบสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ

องค์การบริการส่วนตำบลมะขามหลวง

- กดคลิก https://forms.gle/fjgQszM93S9tC2Cz9

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: