เชิญชวนร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลมะขามหลวง
โครงสร้างอบต.
› รายนามคณะผู้บริหาร
› รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
› สำนักปลัด
› กองคลัง
› กองช่าง
› กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง
สถิติรายได้
ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์ม,แบบคำร้อง
› เอกสารสำนักปลัด
› เอกสารกองคลัง
› เอกสารกองช่าง
› เอกสารกองการศึกษา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.มะขามหลวง
› แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
› แผนพัฒนาสี่ปี
› ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ
› รายงานทางการเงิน
› แผนการดำเนินงาน
› รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
› รายงานการประชุมสภา
› แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
› ประกาศสอบราคา
› สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
› แผนอัตรากำลัง3ปี
   
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มะขามหลวง
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
   
 

 

   

อบต.มะขามหลวงได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มสตรีเนื่องในวันสตรีสากล <18/03/57>

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2557 อบต.มะขามหลวงได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากลศูนย์ พัฒนาสังคมหน่วยที่ 13 ร่วมกับ อบต.มะขามหลวง <18/02/57>

ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยหนาว แก่ผู้ยากไร้อบต.มะขามหลวง ร่วมรดน้ำดำหัวท่าน สส.นพคุณ และท่านนายอำเภอสันป่าตอง <19/04/56>

วันที่ 17 เมษายน 2556 อบต.มะขามหลวง ร่วมรดน้ำดำหัวท่าน สส. นพคุณ รัฐผไท และท่านนายอำเภอสันป่าตอง นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช นำโดย ท่านนายก มรกต ปิงคำ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลมะขามหลวงอบต.มะขามหลวง สืบสานงานประเพณีดำหัวผู้สูงอายุปี 2556 <17/04/56>
อบต.มะขามหลวง จัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย 2556 <20/03/56>

วันที่ 18 มีนาคม 2556 อบต.มะขามหลวงจัดกิจกรรวันท้องถิ่นไทย ถวายเครื่องสักการะ สดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 นำโดยท่านนายก มรกต ปิงคำ ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ประชาชนทุกภาคส่วนตำบลมะขามหลวง ร่วมเดินขบวน โดยมีท่านศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช นายอำเภอสันป่าตองให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงาน ในงานมีการเปิดบูทต่าง ๆของ อบต. และการแสดงของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กมะขามหลวง
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16  


 
 
Copyright © 2007-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง - http://www.makamloung.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 25 เมษายน พ.ศ. 2550