อบต.มะขามหลวง ได้จัดงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในวันที่ 10 เมษายน 2557 ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างอบต.
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
› สำนักปลัด
› กองคลัง
› กองช่าง
› กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
   
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มะขามหลวง
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
   
 

 

   

อบต.มะขามหลวง มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธ์ดีสำหรับให้เกษตรกรใช้ในฤดูนาปรัง ตามโครงการ "ส่งเสริมการใช้ข้าวพันธุ์ดี" <21/12/52>

วันที่ 16 ธันวาคม 2552 นายก อบต.มะขามหลวง มรกต ปิงคำ (ประธานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลมะขามหลวง มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีสำหรับให้เกษตรกรใช้ในฤดูนาปรัง ตามโครงการ "ส่งเสริมการใช้ข้าวพันธุ์ดี"อบต.มะขามหลวง แจกผ้าห่มกันหนาว <16/12/52>

วันที่ 3 ธันวาคม 2552 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ได้แจกผ้าห่มป้องกันภัยหนาว ให้ประชาชนตำบลมะขามหลวง 7 หมู่บ้าน นำโดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบล มรกต ปิงคำ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนตำบลมะขามหลวงอยู่กันอย่างอบอุ่น มีความสุขงานกีฬาต้านภัยยาเสพติด ปี 52 <14/12/52>

วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ได้มีการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2552 โดยการนำของท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล มรกต ปิงคำ โดยมีท่านนายอำเภอ สมหวัง รุ่งตระกูลชัย เดินทางมาเป็นประธานเปิดงานในครั้ง ในงานมีการแข่งขันกีฬาหลายประเภท กีฬาทั่วไปและกีฬาพื้นบ้าน และมีประชาชนตำบลมะขามหลวงเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนานจำนวนมากอบต.มะขามหลวง ร่วมกับสถานีอนามัยตำบล จัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอสด์แก่แกนนำชุมชนตำบลมะขามหลวง <21/07/52>

วันที่ 20 กรกฏาคม 2552 เวลา 093.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวงร่วมกับสถานีอนามัยตำบลมะขามหลวงได้จัดกิจกรรม สปสช.โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอสด์แก่ผู้นำ แกนนำชุมชนตำบลมะขามหลวง โดยมีแกนนำชุมชนมะขามหลวงได้เข้ารับฟังและสนใจกันอย่างดีอบต.มะขามหลวง จัดงานทำบุญอาคารสำนักงาน พร้อมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ <23/04/52>

วันที่ 12 เมษายน 2552 อบต.มะขามหลวง จัดงานทำบุญอาคารสำนักงานพร้อมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ นำโดย ท่านนายก อบต.มะขามหลวง นายเสนอ อินต๊ะชุมภู คณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ ประชาชน ตำบลมะขามหลวง เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานทำบุญในครั้งนี้ โดยมีการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในภาคบ่าย มีการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ โดยมีท่านนายอำเภอสันป่าตอง เป็นประธานจัดงานพิธีในครั้งนี้
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12  


 
 
Copyright © 2007-2017 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง - http://www.makamloung.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 25 เมษายน พ.ศ. 2550