เชิญชวนร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลมะขามหลวง
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างอบต.
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
› สำนักปลัด
› กองคลัง
› กองช่าง
› กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
   
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มะขามหลวง
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
   
 

 

   

อบต มะขามหลวง ประชุมพิจารณาร่างแผนยุทธ์ ประจำปี 2554 - 2558 <09/03/53>

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 09.00 น. อบต.มะขามหลวง ประชุมพิจารณาร่างแผนยุทธ์ประจำปี 2554 -2558อบต.มะขามหลวง จัดตั้งหน่วยบริการประชาชน ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) <29/01/53>

วันที่ 23 มกราคม 2553 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง เป็นประธานเปิดโครงการจัดตั้งหน่วยบริการประชาชน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2553 ระหว่างวันที่ 23 - 24 มกราคม 2553 ให้บริการตรวจสภาพและซ่อมแซม รถจักรยานยนต์ เครื่องจักรกลทางการเกษตร และเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด โดยช่างฝีมือในชุมชน และฝึกอาชีพแก่เยาวชนที่สนใจรวมถึงผู้ว่างงานเข้าร่วมการฝึกอาชีพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลมะขามหลวงจัดงานวันเด็กแห่งชาติ <19/01/53>

วันที่ 8 มกราคม 2552 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลมะขามหลวงจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ในงานมีกิจกรรมของเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กหลายกิจกรรม มีผู้ปกครองและผู้สนใจเข้าร่วมชมกิจกรรมในครั้งนี้อบต.มะขามหลวง ประชุมสภาสามัญสมัยที่ 4 <28/12/52>

วันที่ 25 ธันวาคม 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ประชุมสภาสมัญสมัยที่ 4 ณ.ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง เวลา 09.00 น.อบต.มะขามหลวง มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธ์ดีสำหรับให้เกษตรกรใช้ในฤดูนาปรัง ตามโครงการ "ส่งเสริมการใช้ข้าวพันธุ์ดี" <21/12/52>

วันที่ 16 ธันวาคม 2552 นายก อบต.มะขามหลวง มรกต ปิงคำ (ประธานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลมะขามหลวง มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีสำหรับให้เกษตรกรใช้ในฤดูนาปรัง ตามโครงการ "ส่งเสริมการใช้ข้าวพันธุ์ดี"
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13  


 
 
Copyright © 2007-2018 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง - http://www.makamloung.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 25 เมษายน พ.ศ. 2550