เชิญชวนร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลมะขามหลวง
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างอบต.
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
› สำนักปลัด
› กองคลัง
› กองช่าง
› กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
   
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มะขามหลวง
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
   
 

 

   

ประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3/2553 <11/08/53>

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ประชุมสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2553 วันที่ 11 สิงหาคม 2553 เวลา 09300 น. ณ.ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวงประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2/2553 การพิจารณาร่างแผนสามปี (2554 - 2556) <30/06/53>

วันที่ 28-30 มิถุนายน 2553 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ได้ประชุมสภาสามัญที่ 2 ประจำปี 2553 เรื่องการพิจารณาร่างแผนสามปี (2554 - 2556)ประชุมทบทวนแผนชุมชน <23/06/53>

วันที่ 22 มิถุนายน 2553 องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวงประชุมคณะกรรมการทบทวนแผนชุมชนเพื่อพัฒนาตำบลมะขามหลวงอบต.มะขามหลวง จัดงานสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมืองรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ปี 53 <09/04/53>
องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง จัดโครงการ อบต.เคลื่อนที่ และจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี ประจำปี 2553 <30/03/53>

วันที่ 24 - 29 มีนาคม 2553 องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง จัดโครงการ อบต.เคลื่อนที่ และจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี ประจำปี 2553
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13  


 
 
Copyright © 2007-2018 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง - http://www.makamloung.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 25 เมษายน พ.ศ. 2550