เชิญชวนร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลมะขามหลวง
โครงสร้างอบต.
› รายนามคณะผู้บริหาร
› รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
› สำนักปลัด
› กองคลัง
› กองช่าง
› กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง
สถิติรายได้
ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์ม,แบบคำร้อง
› เอกสารสำนักปลัด
› เอกสารกองคลัง
› เอกสารกองช่าง
› เอกสารกองการศึกษา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.มะขามหลวง
› แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
› แผนพัฒนาสี่ปี
› ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ
› รายงานทางการเงิน
› แผนการดำเนินงาน
› รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
› รายงานการประชุมสภา
› แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
› ประกาศสอบราคา
› สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
› แผนอัตรากำลัง3ปี
   
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มะขามหลวง
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
   
 

 

   

อบต.มะขามหลวง ทำประชาพิจารณ์ ยกฐานะ เป็นเทศบาลตำบลมะขามหลวง <22/06/55>

วันที่ 22 มิถุนายน 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ทำประชา
พิจารณ์ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลมะขามหลวง



การประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2/2555 <20/06/55>

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ได้กำหนดประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2/2555 ในวันที่ 25 มิถุนายน 2555 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง

จึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมรับฟังการประชุม ตามวัน เวลาดังกล่าว

Image: digitalart / FreeDigitalPhotos.net



183_48_a.pdf (40 KB.)



อบต.มะขามหลวง ฉลองพุทธยันตี 2600 ปี วันวิสาขบูชา <05/06/55>

อบต.มะขามหลวง ร่วมกับโรงเรียนร่องน้ำ ฉลองพุทธยันตี 2600 ปี เนื่องในวันวิสาขบูชา นำโดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง นายมรกต ปิงคำ มีการทำบุญใส่บาตรพระ และฟังเทศน์ในภาคเช้า







อบต.มะขามหลวงจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สงอายุ (ปี๋ใหม่เมือง) <12/04/55>

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง จัดงานกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ วันที่ 11 เมษายน 2555



อบต มะขามหลวง จัดอบรมข้อมูลข่าวสารแก่เจ้าหน้าที่ พรบ ข้อมูลข่าวสาร 2540 <17/03/55>

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง จัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ในวันที่ 17 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของ อบต. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการทำงานของส่วนราชการได้ ยังผลให้ส่วนราชการดำเนินงานต่าง ๆ ด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16  


 
 
Copyright © 2007-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง - http://www.makamloung.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 25 เมษายน พ.ศ. 2550