เชิญชวนร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลมะขามหลวง
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างอบต.
› รายนามคณะผู้บริหาร
› รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
› สำนักปลัด
› กองคลัง
› กองช่าง
› กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง
ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์ม,แบบคำร้อง
› เอกสารสำนักปลัด
› เอกสารกองคลัง
› เอกสารกองช่าง
› เอกสารกองการศึกษา
   
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มะขามหลวง
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
   
 

 

   

แจ้งมติที่ประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 2/2555 ครั้งที่ 1 <29/06/55>

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ได้มีมติในการประชุมสภาสมัยสามัญ ที่ ๒ / ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ โดยได้มีมติเห็นชอบในเรื่องต่างๆ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Image: Salvatore Vuono / FreeDigitalPhotos.net184_47_s.pdf (133 KB.)อบต.มะขามหลวง ทำประชาพิจารณ์ ยกฐานะ เป็นเทศบาลตำบลมะขามหลวง <22/06/55>

วันที่ 22 มิถุนายน 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ทำประชา
พิจารณ์ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลมะขามหลวงการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2/2555 <20/06/55>

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ได้กำหนดประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2/2555 ในวันที่ 25 มิถุนายน 2555 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง

จึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมรับฟังการประชุม ตามวัน เวลาดังกล่าว

Image: digitalart / FreeDigitalPhotos.net183_48_a.pdf (40 KB.)อบต.มะขามหลวง ฉลองพุทธยันตี 2600 ปี วันวิสาขบูชา <05/06/55>

อบต.มะขามหลวง ร่วมกับโรงเรียนร่องน้ำ ฉลองพุทธยันตี 2600 ปี เนื่องในวันวิสาขบูชา นำโดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง นายมรกต ปิงคำ มีการทำบุญใส่บาตรพระ และฟังเทศน์ในภาคเช้าอบต.มะขามหลวงจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สงอายุ (ปี๋ใหม่เมือง) <12/04/55>

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง จัดงานกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ วันที่ 11 เมษายน 2555
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14  


 
 
Copyright © 2007-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง - http://www.makamloung.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 25 เมษายน พ.ศ. 2550