เชิญชวนร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลมะขามหลวง
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างอบต.
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
› สำนักปลัด
› กองคลัง
› กองช่าง
› กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
   
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มะขามหลวง
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
   
 

 

   

อบต.มะขามหลวง ออกประชาคมเคลื่อนที่ พร้อมรับชำระภาษีบริการประชาชน 2555 <01/03/55>

อบต.มะขามหลวง ออกประชาคมเคลื่อนที่ พร้อมชำระภาษีบริการประชาชน 2555งานกีฬาตำบลมะขามหลวงปี 55 <02/02/55>
อบต.มะขามหลวงร่วมวางพวงมาลาวันปิยมหาราช <25/10/54>

วันที่ 23 ตุลาคม 2554 องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง นำโดยท่านนายก องค์การบริหารส่วนตำบล นายมรกต ปิงคำ คณะผู้บริหารสมาชิก สภาตำบลและพนักงานส่วนตำบล ร่วมถวายพวงมาลา เนื่องในงานพิธีวันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอสันป่าตองอบต.มะขามหลวง มอบกล้าลำใยแก่เกษตรกร ผู้ประสบภัย <09/08/54>

วันที่ 9 สิงหาคม 2554 เวลา 09.00 น. นายมรกต ปิงคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง พร้อม เจ้าหน้าที่ และสมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตำบล. ได้มอบ กล้าลำใยแก่เกษตรกร ที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย ในเขตตำบลมะขามหลวง จำนวน 101 รายอบต.มะขามหลวง ถวายเทียนพรรษาวัดในเขตตำบลมะขามหลวง <12/07/54>

วันที่ 11 กรกฏาคม 2554 อบต.มะขามหลวง ถวายเทียนพรรษาวัดในเขตตำบลมะขามหลวง นำโดยท่านนายก มรกต ปิงคำ คณะบริหาร สมาชิกสภาและ พนักงานส่วนตำบลมะขามหลวง
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13  


 
 
Copyright © 2007-2018 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง - http://www.makamloung.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 25 เมษายน พ.ศ. 2550