เชิญชวนร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลมะขามหลวง
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างอบต.
› รายนามคณะผู้บริหาร
› รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
› สำนักปลัด
› กองคลัง
› กองช่าง
› กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง
ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์ม,แบบคำร้อง
› เอกสารสำนักปลัด
› เอกสารกองคลัง
› เอกสารกองช่าง
› เอกสารกองการศึกษา
   
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มะขามหลวง
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
   
 

 

   

อบต มะขามหลวง จัดอบรมข้อมูลข่าวสารแก่เจ้าหน้าที่ พรบ ข้อมูลข่าวสาร 2540 <17/03/55>

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง จัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ในวันที่ 17 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของ อบต. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการทำงานของส่วนราชการได้ ยังผลให้ส่วนราชการดำเนินงานต่าง ๆ ด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรมอบต.มะขามหลวง ร่วมแข่งขันกีฬาอำเภอสันป่าตอง <08/03/55>

วันอาทิตย์ที่ 9 มีนาคม 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ร่วมกิจกรรมงานกีฬาอำเภอสันป่าตอง โดยมี อบต. เทศบาล ทุกแห่งทั่วอำเภอสันป่าตอง และประชาชนอำเภอสันป่าตอง เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากอบต.มะขามหลวง ออกประชาคมเคลื่อนที่ พร้อมรับชำระภาษีบริการประชาชน 2555 <01/03/55>

อบต.มะขามหลวง ออกประชาคมเคลื่อนที่ พร้อมชำระภาษีบริการประชาชน 2555งานกีฬาตำบลมะขามหลวงปี 55 <02/02/55>
อบต.มะขามหลวงร่วมวางพวงมาลาวันปิยมหาราช <25/10/54>

วันที่ 23 ตุลาคม 2554 องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง นำโดยท่านนายก องค์การบริหารส่วนตำบล นายมรกต ปิงคำ คณะผู้บริหารสมาชิก สภาตำบลและพนักงานส่วนตำบล ร่วมถวายพวงมาลา เนื่องในงานพิธีวันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14  


 
 
Copyright © 2007-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง - http://www.makamloung.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 25 เมษายน พ.ศ. 2550