เชิญชวนร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลมะขามหลวง
โครงสร้างอบต.
› รายนามคณะผู้บริหาร
› รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
› สำนักปลัด
› กองคลัง
› กองช่าง
› กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง
สถิติรายได้
ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์ม,แบบคำร้อง
› เอกสารสำนักปลัด
› เอกสารกองคลัง
› เอกสารกองช่าง
› เอกสารกองการศึกษา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.มะขามหลวง
› แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
› แผนพัฒนาสี่ปี
› ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ
› รายงานทางการเงิน
› แผนการดำเนินงาน
› รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
› รายงานการประชุมสภา
› แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
› ประกาศสอบราคา
› สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
› แผนอัตรากำลัง3ปี
   
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มะขามหลวง
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
   
 

 

   

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง จัดโครงการฝึกทบทวน อปพร. ประจำปีงบประมาณ 2556 <29/11/55>

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ได้จัดฝึกอบรม อปพร โดยมีนายมรกต ปิงคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง เป็นประธานพิธี มี อปพร. อบต ต่างๆ ในอำเภอเข้าร่วมในการฝึกกิจกรรมในการดับเพลิง การใช้เสียงไซเรนในการจัดกิจกรรมครั้งทบทวนในครั้งนี้อบต.มะขามหลวงประชุมสภาสามัญที่ 3/2555 เรื่องการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 2556 <15/08/55>

วันที่ 15 สิงหาคม 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การจัดทำข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2556 เวลา 09.00 น. ณ. ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง พร้อมคณะ ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2555 <14/08/55>

นายมรกต ปิงคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง, ประธานสภาฯ, คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯ, พนักงานส่วนตำบล, พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ร่วมถวายพระพรชัยมงคล ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2555 ณ บริเวณหอประชุมอำเภอสันป่าตอง ณ ที่ว่าการอำเภอสันป่าตองอบต.มะขามหลวง ถวายเทียนพรรษาประจำปี 2555 <27/07/55>

วันที่ 27 กรกฏาคม 2555 เวลา 09.00 น. ผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง นำโดย นายมรกต ปิงคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ถวายเทียนพรรษาวัดในตำบลมะขามหลวง 9 วัด เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษาแจ้งมติที่ประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 2/2555 ครั้งที่ 1 <29/06/55>

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ได้มีมติในการประชุมสภาสมัยสามัญ ที่ ๒ / ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ โดยได้มีมติเห็นชอบในเรื่องต่างๆ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Image: Salvatore Vuono / FreeDigitalPhotos.net184_47_s.pdf (133 KB.)
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16  


 
 
Copyright © 2007-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง - http://www.makamloung.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 25 เมษายน พ.ศ. 2550