เชิญชวนร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลมะขามหลวง
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างอบต.
› รายนามคณะผู้บริหาร
› รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
› สำนักปลัด
› กองคลัง
› กองช่าง
› กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง
ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์ม,แบบคำร้อง
› เอกสารสำนักปลัด
› เอกสารกองคลัง
› เอกสารกองช่าง
› เอกสารกองการศึกษา
   
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มะขามหลวง
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
   
 

 

   

อบต.มะขามหลวง จัดงานสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมืองรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ปี 53 <09/04/53>
องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง จัดโครงการ อบต.เคลื่อนที่ และจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี ประจำปี 2553 <30/03/53>

วันที่ 24 - 29 มีนาคม 2553 องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง จัดโครงการ อบต.เคลื่อนที่ และจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี ประจำปี 2553อบต มะขามหลวง ประชุมพิจารณาร่างแผนยุทธ์ ประจำปี 2554 - 2558 <09/03/53>

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 09.00 น. อบต.มะขามหลวง ประชุมพิจารณาร่างแผนยุทธ์ประจำปี 2554 -2558อบต.มะขามหลวง จัดตั้งหน่วยบริการประชาชน ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) <29/01/53>

วันที่ 23 มกราคม 2553 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง เป็นประธานเปิดโครงการจัดตั้งหน่วยบริการประชาชน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2553 ระหว่างวันที่ 23 - 24 มกราคม 2553 ให้บริการตรวจสภาพและซ่อมแซม รถจักรยานยนต์ เครื่องจักรกลทางการเกษตร และเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด โดยช่างฝีมือในชุมชน และฝึกอาชีพแก่เยาวชนที่สนใจรวมถึงผู้ว่างงานเข้าร่วมการฝึกอาชีพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลมะขามหลวงจัดงานวันเด็กแห่งชาติ <19/01/53>

วันที่ 8 มกราคม 2552 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลมะขามหลวงจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ในงานมีกิจกรรมของเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กหลายกิจกรรม มีผู้ปกครองและผู้สนใจเข้าร่วมชมกิจกรรมในครั้งนี้
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14  


 
 
Copyright © 2007-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง - http://www.makamloung.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 25 เมษายน พ.ศ. 2550