เชิญชวนร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลมะขามหลวง
โครงสร้างอบต.
› รายนามคณะผู้บริหาร
› รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
› สำนักปลัด
› กองคลัง
› กองช่าง
› กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง
สถิติรายได้
ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์ม,แบบคำร้อง
› เอกสารสำนักปลัด
› เอกสารกองคลัง
› เอกสารกองช่าง
› เอกสารกองการศึกษา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.มะขามหลวง
› แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
› แผนพัฒนาสี่ปี
› ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ
› รายงานทางการเงิน
› แผนการดำเนินงาน
› รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
› รายงานการประชุมสภา
› แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
› ประกาศสอบราคา
› สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
› แผนอัตรากำลัง3ปี
   
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มะขามหลวง
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
   
 

 

   

อบต.มะขามหลวง แจกผ้าห่มกันหนาว ปี 53 <09/12/53>

วันที่7 ธันวาคม 2553 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง นำโดยท่านนายกมรกต ปิงคำ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ได้มอบผ้าห่มกันหนาว ให้ประชาชนตำบลมะขามหลวง 7 หมู่บ้านประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3/2553 <11/08/53>

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ประชุมสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2553 วันที่ 11 สิงหาคม 2553 เวลา 09300 น. ณ.ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวงประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2/2553 การพิจารณาร่างแผนสามปี (2554 - 2556) <30/06/53>

วันที่ 28-30 มิถุนายน 2553 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ได้ประชุมสภาสามัญที่ 2 ประจำปี 2553 เรื่องการพิจารณาร่างแผนสามปี (2554 - 2556)ประชุมทบทวนแผนชุมชน <23/06/53>

วันที่ 22 มิถุนายน 2553 องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวงประชุมคณะกรรมการทบทวนแผนชุมชนเพื่อพัฒนาตำบลมะขามหลวงอบต.มะขามหลวง จัดงานสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมืองรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ปี 53 <09/04/53>

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16  


 
 
Copyright © 2007-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง - http://www.makamloung.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 25 เมษายน พ.ศ. 2550