เชิญชวนร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลมะขามหลวง
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างอบต.
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
› สำนักปลัด
› กองคลัง
› กองช่าง
› กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
   
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มะขามหลวง
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
   
 

 

   

งานกิจกรรมกีฬาตำบล ปี 51 <08/12/51>

วันที่ 7 ธันวาคม 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวงได้จัดกิจกรรมกีฬาต้านภัยยาเสพติด มีการเดินขบวนของประชาชน 7 หมู่บ้านอย่างสวยงาม โดยมีท่านนายอำเภอสันป่าตองเป็นประธานเปิดงานพิธีในครั้งนี้ ในงานมีกีฬาพื้นบ้านหลายชนิดกีฬา กิจกรรมเป็นไปอย่างสนุกสนานโครงการแจกผ้าห่มผู้ประสบภัยหนาว ปี 2551 <26/11/51>

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ได้จัดโครงการแจกผ้าห่มสำหรับผู้ประสบภัยหนาว 7 หมู่บ้านตำบลมะขามหลวงนำโดยนายก องค์การบริหารส่วนตำบล นายเสนอ อินต๊ะชุมภู ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ประสบภัยหนาวได้รับความอบอุ่นมากยิ่งขึ้นโครงการอบรมให้ความรู้ผู้จัดเก็บและบันทึกข้อมูล จปฐ. ปี2551 <26/11/51>

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2551 อบต. มะขามหลวง จัดโครงการอบรมให้ความรู้ผู้จัดเก็บและบันทึกข้อมูล จปฐ. ประจำปี 2551 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ณ. ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13]  


 
 
Copyright © 2007-2018 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง - http://www.makamloung.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 25 เมษายน พ.ศ. 2550