ข้อมูล อบต.
นายนิรันดร์ หลานคำ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง

นายนิรันดร์ หลานคำ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง

สายตรงนายก

นายณรงค์ สุดาเดช

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง

informationข่าวกิจกรรม/ผลงาน

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ตำบลมะขามหลวง จำนวน 9 ราย

  • 7 กุมภาพันธ์ 2566
  • 8 ครั้ง

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 นำโดยนางอำพาวรรณ วังคำ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ร่วมกับนายนิคม เบญจกรรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะขามหลวง พร้อมเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น และผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(Care Giver)ตำบลมะขามหลวง ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ตำบลมะขามหลวง จำนวน 9 ราย

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: