ข้อมูล อบต.
นายมรกต ปิงคำ - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมะขามหลวง

นายมรกต ปิงคำ

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
มะขามหลวง

สายตรงนายก

informationข่าวกิจกรรม/ผลงาน

โครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว 2563

  • 12 สิงหาคม 2563
  • 20 ครั้ง

วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง โดยงานส่งเสริมการเกษตร จัดทำโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อเป็นการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนภายในตำบลมะขามหลวง ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี ร่วมฟื้นฟูพื้นที่ป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในท้องถิ่น ฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรป่าไม้ พร้อมทั้งสร้างภูมิทัศน์ที่สวยงามในพื้นที่ตำบลมะขามหลวง
รายงาน/Pk

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: