ข้อมูล อบต.
นายมรกต ปิงคำ - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมะขามหลวง

นายมรกต ปิงคำ

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
มะขามหลวง

สายตรงนายก

informationข่าวกิจกรรม/ผลงาน

มอบอุปกรณ์ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต

  • 7 สิงหาคม 2563
  • 24 ครั้ง

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 นายมรกต ปิงคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง งานพัฒนาชุมชน ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันส่งมอบ กายอุปกรณ์สำหรับการช่วยเคลื่อนไหว ให้แก่ผู้พิการในพื้นที่บ้านสันคะยอม ตำบลมะขามหลวง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้พิการให้ดียิ่งขึ้น

ภาพ/รายงาน Pk

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: