ข้อมูล อบต.
นายมรกต ปิงคำ - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมะขามหลวง

นายมรกต ปิงคำ

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
มะขามหลวง

สายตรงนายก

informationข่าวกิจกรรม/ผลงาน

ประสานงานให้ความเหลือผู้สูงอายุในพื้นที่

  • 3 สิงหาคม 2563
  • 28 ครั้ง

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 งานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวงร่วมกับบ้านธรรมปกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ประสานให้ความช่วยเหลือรับอุปการะผู้สูงอายุในพื้นที่ เข้าเป็นผู้อยู่อาศัยของบ้านธรรมปกรณ์ เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้ดีขึ้น ทั้งนี้ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ช่วยเหลือและสนับสนุนมาในโอกาสนี้
ภาพ/รายงาน Pk

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: