ข้อมูล อบต.
นายมรกต ปิงคำ - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมะขามหลวง

นายมรกต ปิงคำ

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
มะขามหลวง

สายตรงนายก

informationข่าวกิจกรรม/ผลงาน

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ อบต.มะขามหลวง

  • 26 สิงหาคม 2563
  • 11 ครั้ง

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 9.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวงโดยงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ ผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อวางแนวทางการดำเนินงานช่วยเหลือกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีภาวะพึงพิง ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: